galeria

archiwum

 

Biuro Poselskie
08-400 Garwolin ul. Aleja Legionów 4
tel. (025) 682 29 19

czynne pon. - pt. 9:00 -17:00

 

Biuro Poselsko - Samorządowe

08-110 Siedlce ul. 3 Maja 28

tel. (025) 632-33-73

czynne poniedziałek 12:00 - 16:00

wtorek 10:00 - 13:00

piątek 11:00 - 13:00

E - mail: stanislawa.przadka@sejm.pl

 

Interwencje w regionie


Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora przedkładam Państwu skrócone sprawozdanie z mojej działalności za okres od listopada 2011 do sierpnia 2015.

Pobierz sprawozdanie w formacie PDF...

 

II Hubertus Nadwiślański 2015 w Uśniakach

Oficjalnie oddano do użytku obwałowanie Wisły na odcinku Bączki - Antoniówka Świerżowska.

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016. Gratulacje z okazji Jubileuszu 20-lecia Społecznej Akademii Nauk.

Dzień Edukacji Narodowej

100 - lecie powstania szkoły w Pilawie i Gminny Dzień Edukacji Narodowej

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie

Miejski Dzień Edukacji Narodowej w Siedlcach

Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Woli Rębkowskiej

Dzień Edukacji Narodowej - Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

Miejski Dzień Edukacji Narodowej - Zespół Szkół nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie

Miętne

Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Borowiu.

10 października odbyła się uroczystość 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Sobolewie i IV zjazd absolwentów, którzy przybyli bardzo licznie. Podczas uroczystości wspominano szkołę i życie szkolne sprzed lat, natomiast młodzież zaprezentowała bogaty i interesujący program artystyczny.

Gminny Dzień Seniora w Borowiu - swój jubileusz obchodziły też pary z 50-letnim pożyciem małżeńskim. Piękna rocznica i wspaniała uroczystość, serdeczne gratulacje wyróżnionym parom.

 

Z okazji jubileusz 90-lecia Ochotnicza Straż Pożarna w Puznówce, otrzymała nowy wóz strażacki, wielu z druhów ochotników z tej okazji zostało odznaczonych i wyróżnionych.

 

Podniosła uroczystość z okazji Inauguracji Roku Akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach zgromadziła społeczność uniwersytecką oraz wielu zaproszonych gości.

Gratuluję mieszkańcom wspaniałej inicjatywy i oczekiwanego przez wszystkich obiektu w postaci wyremontowanej świetlicy wiejskiej oraz strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

20 września w Żelechowie uczczono pamięć o Romualdzie Traugutcie, gdzie w pierwszą rocznicę uroczystego odsłonięcia pomnika wielkiego Polaka złożono kwiaty. Uroczystość stała się piękną lekcją patriotyzmu.

750 lat nadania praw miejskich to wspaniały i doniosły jubileusz, zwłaszcza gdy wyraźnie widać sprzyjający klimat do rozwoju miasta i powiatu - powiedziała Poseł Stanisława Prządka podczas jubileuszowych uroczystości.

 

Poseł Stanisława Prządka wzięła udział w Święcie Opieńki oraz Zakończeniu Lata w miejscowości Pruszyn Pieńki.

 

Na Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach poseł Stanisława Prządka czytała "Lalkę" Bolesława Prusa w ramach akcji Narodowego Czytania.

 

XXII Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach. Poseł Stanisława Prządka podziękowała rolnikom, hodowcom, producentom i wystawcom za pracę i życzyła dalszego rozwoju mazowieckich wsi.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole  Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie. Nie zabrakło życzeń i podziękowań. Poseł Stanisława Prządka życzyła całej społeczności wielu sukcesów w rozpoczynającym się okresie szkolnym.

 

Poseł Stanisława Prządka podziękowała za trud codziennej rolniczej pracy. ,,Niech ten chleb będzie dzielony sprawiedliwie i niech nikomu w gminie i powiecie go nie zabraknie"- powiedziała podczas wspaniale zorganizowanych dożynek w Żelechowie i Strychu.

 

Dożynki w Żelechowie Dożynki w Strychu

XIV  Ogólnopolski Zjazd Przewoźników Drogowych w Przyworach Dużych

Poseł Stanisława Prządka wyraziła ciągłą gotowość wspierania przewoźników w rozwiązywaniu ich problemów związanych z konsekwencjami wynikającymi z embarga Federacji Rosyjskiej.

 

Poseł Stanisława Prządka życzyła dalszych sukcesów zawodowych Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty, podczas tegorocznego ,, Pożegnania lata" ZNP. Podziękowała za trud wkładany w nauczanie i wychowanie młodzieży.

 

Koło Polskiego Związku Niewidomych w Makowie Mazowieckim świętowało jubileusz 40-lecia istnienia. Poseł Stanisława Prządka gratulowała Pani Elżbiecie Dębek Prezes i Zarządowi Koła wspaniałej organizacji uroczystości, podziękowała wszystkim za trud wkładany przez lata w działalności niesienie pomocy potrzebującym. Życzyła wytrwałości we wspieraniu wszystkich, którzy do Koła trafiają. 

Poseł Stanisława Prządka uczestniczyła w uroczystościach dożynkowych w Gminie Borowie i Sobolew. Wyraziła uznanie  i przekazała podziękowania za pracę rolników, ich rodzin i wszystkich którzy pracują na rzecz rolnictwa. Poseł wzięła również udział  w uroczystościach Dnia Miasta Łaskarzew, gratulowała wspaniałej organizacji święta i życzyła dalszego rozwoju miasta. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Ostrożeńskiej otrzymała samochód bojowy. Poseł Stanisława Prządka przekazała gratulacje i życzyła, aby samochód dobrze służył strażakom śpieszącym na ratunek potrzebującym pomocy oraz życzyła im również szczęśliwych powrotów z każdej akcji, do swoich rodzin.

W 71 rocznice wyzwolenia Siedlec spod okupacji niemieckiej Poseł Stanisława Prządka złożyła kwiaty ma siedleckich cmentarzach wojennych, gdzie spoczywają żołnierze polegli podczas walk wyzwoleńczych.

Tegoroczne Święto Policji obchodzono w Garwolinie, podczas którego Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie otrzymała sztandar. 

"Słoneczne Lato" w Mordach.

Poseł Stanisława Prządka podkreśliła integracyjna rolę festynu i potrzebę podjęcia niezbędnych inicjatyw dla miasta i gminy. Licznie zgromadzonym mieszkańcom organizatorzy zapewnili wiele atrakcji.

 

Jubileusz 25-lecia Twórczości Artystycznej Zespołu "Lalinianki"

Poseł Stanisława Prządka podziękowała za krzewienie kultury ludowej i wysoki poziom artystyczny prezentowany przez Zespół.

Podczas Uroczystego apelu z okazji 96-tej rocznicy powstania Policji, Poseł Stanisława Prządka przekazała słowa uznania i podziękowania wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za ofiarną służbę zapewniającą bezpieczeństwo Mieszkańcom Mińska Mazowieckiego i Powiatu. Gratulowała odznaczeń, wyróżnień i awansów.

 

Poseł Stanisława Prządka dryluje wiśnie na nalewkę.

Festiwal Kuchni Regionalnej "Z Wiśniowym Smakiem" w gminie Wiśniew

Poseł Stanisława Prządka
gratulowała samorządowi wspaniałej organizacji Festiwalu i życzyła dobrych zbiorów oraz dalszego rozwoju gminy.

Pani Elżbieta Dębek Prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych zorganizowała wycieczkę do Sejmu mieszkańcom Makowa Mazowieckiego. Grupę po Sejmie oprowadziła Poseł Stanisława Prządka.

 

Tradycyjnie w lipcu, w Miastkowie Starym odbył się Festyn Rodzinny połączony z igrzyskami sportowymi zorganizowany przez Stowarzyszenie Hodowców Bydła Mlecznego "Krasula". W Festynie uczestniczyła Poseł Stanisława Prządka, która podziękowała hodowcom za ich ciężką pracę, producentom za smaczne produkty oraz pogratulowała przygotowań  festynu organizatorom i mieszkańcom Miastkowa Starego.

W niedzielę 12 lipca Jednostka OSP w Zasiadałach i Jednostka OSP Izdebnik, świętowały  50-lecie działalności. Strażacy jednostek zostali uhonorowani Srebrnym Medalem za "Zasługi dla Pożarnictwa". Z okazji jubileuszu Poseł Stanisława Prządka podkreśliła jak ważna jest strażacka służba, która zasługuje na najwyższy szacunek społeczeństwa. Życzyła wszystkim, szczęśliwych powrotów z każdej akcji i zadowolenia ze służby społeczeństwu. Pogratulowała odznaczeń i wyróżnień.

OSP Izdebnik

OSP Zasiadły

IX już Międzynarodowy Festiwal Akordeonistów w Łaskarzewie zgromadził wielu miłośników muzyki, mieszkańców Łaskarzewa i Powiatu. Poseł Stanisława Prządka przekazała gratulacje i wyrazy uznania organizatorom, uczestnikom i wszystkim życzyła wielu niezapomnianych wrażeń.

"Żyjemy inaczej, ale wśród Was" pod tym hasłem odbył się już piąty Festyn Integracyjny w Maciejowicach. Wśród uczestników nie zabrakło Poseł Stanisławy Prządki. "Składam wyrazy uznania dla wszystkich opiekunów i osób które na co dzień zajmują się osobami niepełnosprawnymi, bo to wielki dar serca i lekcja pokory" - powiedziała.

Jubileuszowe X Mazowieckie Zawody Sikawek Strażackich w Garwolinie zgromadziły, strażaków ochotników ubranych w strażackie uniformy i mieszkańców Garwolina. Stanisława Prządka Poseł na Sejm RP podkreśliła ważną rolę jaką pełnią strażacy ochotnicy dla społeczeństwa, podziękowała za ich poświęcenie i życzyła pomyślnego przebiegu zawodów.

Górzno świętowało hucznie swój Dzień! Poseł Stanisława Prządka pogratulowała rozwoju gminy i zorganizowania uroczystości. Życzyła mieszkańcom dalszego dynamicznego rozwoju gminy i dobrego świętowania.

 

Piękny jubileusz, podniosłe chwile, odznaczenia i gratulacje towarzyszyły zgromadzonym na uroczystości 60-lecia TWP w Siedlcach. Poseł Stanisława Prządka gratulowała jubileuszu, życzyła dalszego rozwoju i sukcesów w upowszechnianiu wiedzy oraz podnoszenia poziomu wykształcenia i kultury ogółu społeczeństwa.

 

Po raz kolejny mieszkańcy Trąbek świętowali coroczny Dzień Hutnika Szklarza. Poseł Stanisława Prządka w swoim przemówieniu podziękowała hutnikom za ich pracę i gratulowała dynamicznego rozwoju firmy.

26 czerwca uczniowie szkół po raz ostatni przed wakacjami usłyszeli szkolny dzwonek. Poseł Stanisława Prządka podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Miętnem, Sobolewie i Garwolinie życzyła wszystkim dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy i radosnego wypoczynku wakacyjnego.

 

"To wspaniale, że pamiętamy o bohaterach, którzy swoim życiem i postawą dowiedli, że losy Ojczyzny stanowią dla nich wartość szczególnej rangi." – powiedziała zebranym na uroczystości z okazji 71 Rocznicy Bitwy Rębkowskiej Poseł Stanisława Prządka.

Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pożegnał III klasy gimnazjum. Odtańczono Poloneza, były podziękowania dla nauczycieli i rodziców. Poseł Stanisława Prządka życzyła absolwentom pomyślnej dalszej edukacji oraz złożyła gratulacje wyróżnionym.

 

"Jesteśmy..." po raz czwarty pod tą nazwą odbył się wspaniały piknik rodzinny na scenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żelechowie. Poseł Stanisława Prządka podziękowała organizatorom i wszystkim zaangażowanym za tę piękną inicjatywę. "Liczę, że przyczyni się ona do pogłębienia więzi rodzinnych." – powiedziała poseł życząc uczestnikom zgromadzonym na terenie warsztatów realizacji wymarzonych celów i zadań oraz wszelkiej pomyślności.

 

 

Dni Garwolina

Uroczyste rozpoczęcie Dni Garwolina

Przemarsz ulicami Garwolina

Spotkanie z grupą rowerzystów

Dzień Rodziny w Brzegach w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

Na ręce Dyrektor Szkoły Poseł Stanisława Prządka złożyła podziękowania nauczycielom i pracownikom za zaangażowanie w tę cenna inicjatywę, dzieciom gratulowała bogatej w treści części artystycznej, rodzicom natomiast podziękowała za troskę i wspieranie szkoły.

Wojskowe Koło Łowieckie nr 194 "Bażant" obchodziło jubileusz 60-lecia istnienia. Poseł Stanisława Prządka podkreśliła doniosłość jubileuszu dla braci myśliwskiej oraz bogatą tradycję mającą wkład w dziedzictwo naszej kultury. Gratulowała kołu "Bażant" otrzymania sztandaru.

X lecie Szkoły Muzycznej I stopnia w Garwolinie

Jubileuszowy koncert "Muzyka Świata" z okazji X lecia Szkoły Muzycznej I stopnia w Garwolinie zgromadził wielu słuchaczy. Poseł Stanisława Prządka podkreśliła wielką rolę szkoły i jej wkład w rozwój życia kulturalnego, a także kształtowanie umiejętności i wrażliwości na piękno muzyki dzieci, młodzieży i mieszkańców Naszego Miasta i Powiatu.

 

Ponad siedmiuset radców prawnych przystąpiło w dniu 15 czerwca 2015 roku do Uroczystego Ślubowania. Poseł Stanisława Prządka - Przewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka pogratulowała Im ukończenia aplikacji i zdania trudnego egzaminu zawodowego.

Piknik Rodzinny w Lucinie

W Publicznej Szkole Podstawowej w Brzuskowoli, odbył się  "Piknik Rodzinny", który w piękny i wyjątkowy sposób zorganizowali Rodzice uczniów. Poseł Stanisława Prządka podziękowała osobom, które zorganizowały wiele atrakcji dla dorosłych i dzieci. "Dzisiejszy dzień to wspaniała okazja, aby podkreślić, że rodzina jest fundamentem dla rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa każdego z nas" – powiedziała poseł.

Piknik rodzinny w Godziszu zgromadził mieszkańców z dziećmi, Poseł Stanisława Prządka wręczała dzieciom książki i zachęcała do czytania razem z rodzicami. Największą atrakcją dla dzieci, były pokazy strażackie.

Dni Pilawy obchodzono z 25-leciem odrodzonego samorządu

Na uroczystej sesji Rady Miasta wręczono pamiątkowe medale wszystkim, którzy wnieśli wkład w rozwój Miasta i Gminy Pilawa. Poseł Stanisława Prządka wyraziła uznanie oraz podziękowała Władzom samorządu i wszystkim, którzy w okresie 25-lecia aktywnie działali na rzecz i dla dobra społeczności lokalnej. 

Uroczysta Sesja Rady Gminy Borowie uczciła 25-lecie odrodzonego samorządu terytorialnego. Poseł Stanisława Prządka z radością i dumą wskazała na pozytywne zmiany w każdej dziedzinie życia w Gminie Borowie, wyraziła uznanie dla Władz samorządu terytorialnego i Jej mieszkańców, a także za owocną współpracę i życzyła dalszego pomyślnego rozwoju Gminy.

W Miastkowie Kościelnym bardzo uroczyście obchodzono jubileusz Złotych, Szmaragdowych i  Diamentowych Godów. ,,Jesteście Państwo wzorem zgody i miłości małżeńskiej dla tych wszystkich, którzy decydują się założyć nową rodzinę"- powiedziała Poseł Stanisława Prządka. Życzyła również Jubilatom długich lat życia w dobrym zdrowiu i szczęściu rodzinnym.

Powiaty Garwoliński, Siedlecki i Miński świętowały obchody 25-lecia odrodzonego samorządu terytorialnego. Poseł Stanisława Prządka wyraziła uznanie i podziękowanie dla samorządów terytorialnych oraz wszystkich, którzy wnieśli swój wkład i przyczynili się do pomyślnego rozwoju Gmin, Miast i Powiatów.

Uroczystości 25-lecia samorządności w Polsce.

 

Garwolin Miasto

 

Garwolin Powiat

 

w Sobolewie

 

w Miastkowie Kościelnym

 

w Miński Mazowieckim

 

Uroczysta sesja w Siedlcach

 

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego  świętowała Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień  Położnej w Siedlcach. Poseł Stanisława Prządka przekazała uczestnikom konferencji wyrazy uznania i podziękowała za każdy dzień ich pełnej oddania pracy oraz fachową opiekę i troskę. Życzyła również wszystkim pielęgniarkom i położnym by ta odpowiedzialna praca przynosiła satysfakcję, zasłużony szacunek i uznanie społeczne.

Obchody 25-lecia samorządu terytorialnego w Sokołowie Podlaskim

W Sokołowie Podlaskim świętowano obchody 25 lecia samorządności. Poseł Stanisława Prządka podkreśliła w liście gratulacyjnym zachodzące korzystne dla Miasta i Mieszkańców zmiany oraz rolę odrodzonego samorządu terytorialnego. Życzyła kolejnych sukcesów  w działalności  samorządu i wytrwałej pracy na rzecz społeczności lokalnej, dziękując za owocną współpracę  z władzami Sokołowa Podlaskiego, w tym także za wspólne działania mające na celu przywrócenie Sądu Rejonowego.

 

Dzień Rodziny w Trzciance

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzciance świętował Dzień Rodziny. Poseł Stanisława Prządka w ciepłych, skierowanych do społeczności ośrodka słowach, podkreśliła, że rodzina to fundament, który daje podstawę do rozwoju każdego z nas oraz zapewnia serdeczność, poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.

 

 

Dzień Strażaka Państwowej Straży Pożarnej  w Garwolinie 

U podstaw strażackiej służby leży troska o drugiego człowieka usłyszeliśmy od Poseł Stanisławy Prządki z okazji obchodów Święta Strażaka w Garwolinie. Poseł podziękowała za poświęcenie i skuteczną ochronę życia i zdrowia, natomiast na ręce Komendanta przekazała życzenia satysfakcji z humanitarnej służby, sukcesów oraz bezpiecznych powrotów z każdej akcji.

 

 

 

Obchody 25-lecia samorządu terytorialnego w Węgrowie

,,Wszyscy mamy świadomość jak wiele w dzisiejszych czasach zależy od sprawnego i efektywnego działania poszczególnych szczebli samorządów lokalnych” - powiedziała Poseł Stanisława Prządka, wyrażając uznanie i podziękowała wszystkim, którzy wnieśli swój wkład i przyczynili się do pomyślnego rozwoju miasta Węgrowa. Życzyła także kolejnych sukcesów w działalności samorządowej i wytrwałej pracy na rzecz i dla dobra społeczności lokalnej.  

 

Najstarsza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie garwolińskim obchodziła święto 140-lecia istnienia. Z okazji tak doniosłej rocznicy Poseł Stanisława Prządka przekazała wiele ciepłych słów uznania, podziękowała strażakom-ochotnikom za oddaną służbę i ciągłą gotowość do ratowania  życia i zdrowia mieszkańców Miasta i Powiatu.

 

Złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym pobyt Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie.

 

25-lecie samorządności w Górznie

Gratulacje i podziękowania władzom samorządowym oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Górzno przekazała Poseł Stanisława Prządka. Wskazała na fakt jak wielkie zmiany w ciągu tych lat zostały dokonane  w Gminie Górzno na rzecz i dla dobra mieszkańców. Pan Waldemar Sabak Wójt Górzna podziękował Pani Poseł za owocną współpracę i pomoc w rozwiązywaniu ważnych dla gminy problemów.

 

Święto Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego

Poseł Stanisława Prządka przekazała życzenia  dla Władz Uczelni, dla Jego kadry naukowo-dydaktycznej  oraz studentów, życząc całej społeczności akademickiej, by każdy dzień obfitował w wiele znaczących osiągnięć i dawał podstawy do osobistej satysfakcji. Złożyła także serdeczne gratulacje jego Ekscelencji Biskupowi doktorowi Henrykowi Tomasikowi, postaci tak silnie i emocjonalnie związanej z ziemią siedlecką,  z okazji nadania Mu tytułu Doktora Honoris Causa.

 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Prządka uczestniczyła w uroczystości obchodów Jubileuszu 25-lecia współpracy mieszkańców ziemi siedleckiej z amerykańską organizacją Global Volunteers. Pogratulowała efektów m.in. w nauczaniu języka angielskiego przez  wolontariuszy z różnych krajów, to cenna i owocna współpraca – powiedziała poseł, życząc dalszych wspaniałych osiągnięć.

 

 

Dzień Strażaka w Siedlcach

Poseł Stanisława Prządka w liście skierowanym do Komendanta Państwowej Straży Pożarnej  w Siedlcach  podziękowała funkcjonariuszom za szlachetną i wytrwałą służbę oraz gratulowała awansów i otrzymanych odznaczeń.

 

Jubileusz OSP w Dąbrowie

Podczas jubileuszu 90-lecia istnienia jednostki OSP w Dąbrowie Poseł Stanisława Prządka przekazała podziękowania druhom za ofiarną służbę na rzecz mieszkańców Dąbrowy, Gminy Łaskarzew i Powiatu Garwolińskiego.

 

Tabliczka z gwoździem Stanisławy Prządki.

Tabliczka gratulacyjna z okazji jubileuszu.

II Miejsko - Gminny Konkurs Ortograficzny

Poseł Stanisława Prządka przekazała organizatorom podziękowania za doskonały pomysł organizacji konkursu i tworzenia warunków do doskonalenia naszego pięknego języka wśród młodzieży i dorosłych. Wyraziła również zadowolenie z rozwoju miasta i gminy. 

 

 

9 maja po raz kolejny obchodzono w Garwolinie święto Pułku. Poseł na Sejm Stanisława Prządka wyraziła uznanie dla członków Stowarzyszenia dzięki którym podtrzymywana jest tradycja I Pułku Strzelców Konnych.

 

 

„Wiwat Trzeci Maj!”

To szczególny dzień, w którym należy pamiętać o dokonaniach naszych przodków. Konstytucja 3 Maja jest wydarzeniem szczególnym w historii naszej państwowości i niepodległości. Jak co roku, tak i w tym, w wielu miejscach naszego powiatu odbywały się uroczystości upamiętniające to szczególne wydarzenie. W obchodach w Garwolinie i Żelechowie udział wzięła Poseł na Sejm Stanisława Prządka.

 

Poseł Stanisława Prządka wzięła udział w uroczystościach 90-lecia istnienia OSP w Woli Miastkowskiej.

 

 

XXIV Festiwal Piosenki o Zdrowiu

W ramach festiwalu młodzież powiatu garwolińskiego zaśpiewała o zdrowiu, higienie, ekologii oraz wielu innych aspektach zdrowego życia. Celem organizowanej imprezy jest zainteresowanie problematyką zdrowia, co ma skutkować kształtowaniem postaw prozdrowotnych. Festiwal w kategorii szkół podstawowych wygrała szkoła z Miaskowa Kościelnego, natomiast najlepszym gimnazjum okazało się Gimnazjum nr 2 z Łaskarzewa. Poseł Stanisława Prządka przekazała gratulacje zwycięzcom i organizatorom tej cennej inicjatywy. 

 

 

 

28 kwietnia na zaproszenie Radnego Rady Miasta Garwolin Krzysztofa Ostrowskiego Poseł Stanisława Prządka uczestniczyła w spotkaniu z mieszkańcami Garwolina. Radny zaprezentował szczegółowe sprawozdanie ze swojej działalności w okręgu wyborczym nr 2. Poseł zapoznała zebranych  z aktualną sytuacją dotyczącą budowy drogi S17 i MOP-u w Lipówkach, a także o interwencji w sprawie zwiększenia liczby wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego dla powiatu garwolińskiego.

 

 

 

Przywory Duże 25 kwietnia 2015 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Przyworach Dużych świętowała 95 rocznicę swojego istnienia. Tego dnia odbyło się również przekazanie samochodu pożarniczego. W uroczystościach udział wzięła Poseł Stanisława Prządka.

 

                  

Podczas wręczania medalu im. Bolesława Chomicza  za szczególne zasługi dla OSP strażakowi weteranowi Janowi Mędza. 

 

24 kwietnia Szkoły Ponadgimnazjalne  pożegnały maturzystów, Poseł Stanisława Prządka skierowała serdeczne życzenia powodzenia na egzaminach maturalnych, gratulując dyrekcji Szkoły, Gronu Pedagogicznemu i młodzieży licznych sukcesów na olimpiadach przedmiotowych i osiągnięć sportowych. 

 

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował  już IX Wiosnę na Polu i w Ogrodzie. Poseł Stanisława Prządka uczestniczyła w tym cieszącym się wielką popularnością wśród mieszkańców Siedlec i regionu wydarzeniu, podczas którego zaprezentowało swoje produkty i wyroby około pięćdziesięciu wystawców.

 

Poseł Stanisława Prządka uczestniczyła w X Ogólnopolskim Zlocie Bractwa Szkół im Romualda Traugutta, który w tym roku odbył się w Szkole Podstawowej w Mrozach. W trakcie uroczystości zebrani uczniowie odnowili ślubowanie przez Poczty Sztandarowe należące do Bractwa, brali udział w zajęciach integracyjnych, a także obejrzeli wzruszającą część artystyczną „Wodzem ich był człowiek świętego imienia – Romuald Traugutt”.

 

 

 

Na zaproszenie Poseł Stanisławy Prządki w Sejmie gościła młodzież Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej z Makowa Mazowieckiego, która prowadzi aktywną działalność w stowarzyszeniu na rzecz rozwoju swojej placówki oświatowej.

 

 

W tym roku przypadła 184 rocznica Bitwy pod Iganiami. Pod pomnikiem w Nowych Iganiach odbyły się oficjalne uroczystości, w trakcie których Poseł Stanisława Prządka została odznaczona Medalem 70-lecia Ligi Obrony Kraju „Za Zasługi”. Uroczystości uświetnił występ młodzieży z Zespołu Oświatowego w Iganiach oraz recital w wykonaniu grupy śpiewaczej Białki.

 

 

Poseł Stanisława Prządka objęła honorowym patronatem 17. Międzynarodowe targi Analityki i Technik Pomiarowych EurLab oraz 4. Międzynarodowe Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab. W trakcie trwania targów można było zapoznać się z ofertą wyposażenia każdego rodzaju laboratorium.

 

              

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pod kierownictwem Poseł Stanisławy Prządki, współorganizowała w Sejmie II Konferencję „Rodzina a Prawo i Sąd Rodzinny”. W trakcie trwania spotkania, organizatorzy i zaproszeni goście dyskutowali przede wszystkim o roli sądów rodzinnych oraz wyzwaniach i barierach związanych z orzecznictwem cywilnym.

 

fot. Paweł Kula

8 marca, w Dzień Kobiet, w sali widowiskowej Domu Kultury w Garwolinie odbyła się III Gala „Przedsiębiorcze Kobiety”, podczas której rozstrzygnięto plebiscyt „Kobieta Sukcesu 2014” oraz konkurs na „Biznesplan Przedsiębiorczej Kobiety”. Kobietą sukcesu okazała się Agnieszka Sterna, natomiast najlepszy biznesplan napisała Anna Jurzysta. Poseł Stanisława Prządka obecna na uroczystości osobiście pogratulowała zwyciężczynią, życząc im sukcesów w swoich codziennych działaniach.

 

24.02.2015

Czego dotyczą i czy wprowadzone zmiany w ustawie o komornikach są wystarczające? Poseł Stanisława Prządka wystąpiła w Programie Trzecim Polskiego Radia „ Za a nawet przeciw” gdzie tematem rozmowy była nowelizacja ustawy o komornikach mająca doprowadzić m.in. do likwidacji tzw. hurtowni komorniczych.

pełen odsłuch audycji...

23.02.2015

Poseł Stanisława Prządka była obecna na jubileuszowej uroczystości 25- lecia Krajowej Rady Sądownictwa, która jest organem stojącym na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

22.02.2015

W tym dniu odbyła się uroczystość obchodów 71 rocznicy próby odbicia Polaków więzionych przez hitlerowców w budynku szkoły w Latowiczu. Na uroczystości Poseł Stanisławę Prządkę reprezentował asystent Damian Baran, który w jej imieniu złożył kwiaty pod tablica pamiątkową i odczytał skierowany do obecnych na uroczystościach list.

19.02.2015

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pod przewodnictwem Poseł Stanisławy Prządki zaczęła w czwartek prace nad projektem ustawy o darmowej informacji prawnej dla osób fizycznych. Projekt zakłada powołanie Centrum Informacji Prawnej oraz regionalnych Ośrodków Informacji Prawnej. Zadaniem instytucji byłoby udzielanie informacji o treści obowiązującego prawa oraz instytucjach właściwych do załatwienia określonej sprawy i trybie postępowania.

18.02.2015

Poseł Stanisława Prządka wzięła udział w audycji „Popołudnie z Jedynką” w Pierwszym Programie Polskiego Radia, gdzie wyraziła swój pogląd na temat wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego więzień CIA w Polsce.

pełen odsłuch audycji...

Prawo do obrońcy nie tylko w czasie procesu o wykroczenie, ale też na etapie go poprzedzającym przewiduje projekt nowelizacji procedury wykroczeniowej skierowany do Sejmu przez Senat. Poseł Stanisława Prządka opowiedziała się za skierowaniem projektu ustawy do sejmowej Komisji ds. zmian w kodyfikacjach.

03.02.2015

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, której przewodniczy Poseł Stanisława Prządka, zebrała się, by uzyskać od ministerstwa, prokuratury i komorników informacje o skali nieprawidłowości w korporacji komorniczej. Pretekstem są najbardziej znane sprawy dotyczące zajęcia ciągnika rolnika spod Mławy oraz zajęcia samochodu - właściciela jednej z firm w Gostyninie.

czytaj więcej...

31.01.2015

Poseł Stanisława Prządka wzięła udział w Balu Studniówkowym klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie. Zwracając się do maturzystów, życzyła im dobrego i owocnego wykorzystania najbliższych 100 dni przed egzaminem.

18.01.2015

W tym dniu odbył się koncert pod tytułem „Muzyka to magia większa od wszystkiego”, który był prezentacją osiągnięć artystycznych starszego i młodszego pokolenia gminy Miastków Kościelny. Poseł Stanisława Prządka nawiązała do ubiegłorocznego koncertu, który wywarł na niej ogromne wrażenie. – Cieszę się, że wrasta on w kulturę całego środowiska gminy Miastków Kościelny i powiem szczerze, że jest to prawdziwa uczta dla ducha – powiedziała posłanka.

11.01.2015

W sali OSP Garwolin przy ul. Wyszyńskiego odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Gołąb”, na które zaproszona została Poseł Stanisława Prządka. Spotkanie było okazją do wyrażenia słów uznania i podziękowania względem działalności żołnierzy Armii Krajowej.

09.01.2015

Zmarł Józef Oleksy. Były poseł, marszałek Sejmu i premier, przegrał walkę z chorobą nowotworową. Przeżył 68 lat.

Czytaj więcej...

07.01.2015

Poseł Stanisława Prządka uczestniczyła w noworocznym spotkaniu samorządowców, polityków, przedsiębiorców i przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. Spotkanie, które od samego początku odbywa się w murach Wyższego Seminarium Duchownego, jest za każdym razem doskonałą okazją do złożenia sobie życzeń i wymiany doświadczeń, to także możliwość do podzielenia się osiągnięciami i niejednokrotnie troskami naszego regionu.

05.01.2015

Przedstawiciel Poseł Stanisławy Prządki uczestniczył w noworocznym spotkaniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie. Spotkanie tradycyjnie odbyło się w Dworku w Miętnem i było okazja do podsumowania działalności samorządu lokalnego w ubiegłym roku.

Archiwum

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyring by A. Ostanek.